Aktuality

  NOVINKA - ANTIGÉNOVÝ NAZÁLNY RÝCHLOTEST GOLDSITE SARS-COV-2

29. november 2021

V našej maloobchodnej sieti máme na vybraných predajných bodoch od dnešného dňa v ponuke novinku, antigénové nazálne rýchlotesty na samodiagnostiku, určené na výtery z nosa.

Táto súprava antigénu SARS-CoV-2 (koloidné zlato) je určená na kvalitatívnu detekciu antigénu nukleokapsidu (N) SARS-CoV-2 v samostatne odobratých vzorkách osôb, u ktorých má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podozrenie na COVID-19. Antigén je všeobecne zistiteľný v nosových výteroch počas akútnej fázy infekcie.

Pozitívne výsledky naznačujú prítomnosť vírusových antigénov, ale na zistenie stavu infekcie je nevyhnutná korelácia s anamnézou pacienta a ďalšími diagnostickými informáciami. Pozitívne výsledky nevylučujú bakteriálnu infekciu ani súčasnú infekciu inými vírusmi. Zistené činidlo nemusí byť jednoznačnou príčinou choroby.

Negatívne výsledky by sa mali považovať za pravdepodobné a v prípade potreby sa potvrdiť molekulárnym testom pre manažment pacienta. Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2 a nemali by sa používať ako jediný základ rozhodovania o liečbe alebo manažmente pacienta vrátane rozhodnutí o kontrole infekcie. Negatívne výsledky by sa mali brať do úvahy v súvislosti s nedávnymi expozíciami pacienta, jeho anamnézou a prítomnosťou klinických príznakov a symptómov zhodných s COVID-19.

Antigénová súprava SARS-CoV-2 (koloidné zlato) je určená na pomoc pri rýchlej diagnostike infekcií SARS-CoV-2. 

Tento test je len orientačným upozornením na možnú prítomnosť, resp. neprítomnosť vírusu COVID-19 a za účelom potvrdenia infekcie COVID-19 by sa mali použiť konkrétnejšie diagnostické metódy.

V jednom balení nájdete všetko potrebné na otestovanie, a to konkrétne:

  1. testovaciu kazetu
  2. tampón na odber vzorky
  3. extrakčnú skúmavku
  4. návod na použitie

Postup testovania s antigénovou súpravou nájdete v návode na použite, ktoré je súčasťou balenia.

Skladovanie a stabilita:

Súpravy skladujte pri teplote 2 – 30°C na suchom mieste a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu. Neuchovávajte v mrazničke žiadne komponenty súpravy. Uchovávajte súpravy mimo dosahu detí. Neotvorené náplne sú stabilné až do dátumu exspirácie vyznačeného na štítkoch. Po otvorení by sa mali ihneď použiť.

Zoznam predajných bodov, kde si môžete antigénové nazálne rýchlotesty zakúpiť: