Kontakt

T-PRESS, s.r.o.
Vajanského 18
917 01 Trnava

IČO: 34129961
DIČ: 2020393914

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.účtu 2627231143/1100
IBAN: SK38 1100 0000 0026 2723 1143

Register: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka č.1589/T

Kancelária
tel.: 033/55 13 714
email: t-press@t-press.sk

Distribúcia tlače
tel.: 033/551 37 15
email: distribucia@t-press.sk

Veľkosklad
tel.:033/551 37 16
email: velkosklad@t-press.sk